top of page

Verhogen van de weerbaarheid tegen groepsdruk

In dit onderzoek werd onderzocht wat de effectiviteit van boosting als interventie is om jonge adolescenten weerbaarder te maken tegen groepsdruk. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met de Risk Factory Limburg-Noord. De Risk Factory is een belevingscentrum waar kinderen (on)gezondheid en (on)veiligheid ervaren in een veilige omgeving en leren hoe ze kunnen handelen in bepaalde situaties. Om ze zo de juiste beslissingen te laten nemen als het er echt op aankomst. Leren door te ervaren staat hierbij centraal. 

Boosting = 

Vormen of versterken van competenties door nieuwe kennis te geven en nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat mensen hun eigen doordachte keuze kunnen maken. 

 

Groepsdruk is een probleem dat één van de grootste bedreigingen vormt voor het welzijn van adolescenten in de maatschappij. Veel maatschappelijk probleemgedrag en risicogedrag zoals teveel alcohol drinken, roken en onveilig gedrag in het verkeer komt voort uit de druk van de groep waartoe adolescenten willen behoren. Groepsdruk is vooral een probleem wanneer adolescenten niet goed met deze druk om kunnen gaan en daardoor risicovoller of ongewenst gedrag vertonen. Vooral adolescenten in de leeftijd van 10 tot 15 jaar zijn het meest vatbaar voor de invloed van leeftijdsgenoten en dus voor groepsdruk. Hierdoor zijn ze eerder geneigd om zich te conformeren aan de groep.

Conformeren =

Het aanpassen van je eigen mening of gedrag om zo de sociale normen van de groep te volgen, ook al gaat deze meerderheidsbeslissing of mening in tegen je persoonlijke mening of gedrag.

Het project was gericht op het onderzoeken of kinderen door middel van een korte individuele interventie weerbaarder worden tegen groepsdruk. Met als uiteindelijke doel dat de kinderen meer hun eigen gevoel durven te volgen en minder hun eigen gedrag aanpassen aan dat van de groep. 

De interventie was gericht op het verhogen van het gevoel van competentie, om zo kinderen meer controle te geven en weerbaarder te maken in situaties met groepsdruk. Dit werd gedaan door:

1.    Het verhogen van het gevoel van zelfeffectiviteit:

Het kind heeft het idee dat het in staat is om het juiste gedrag te vertonen;

2.    Het verhogen van het gevoel van responseffectiviteit:

Het kind is ervan overtuigd dat het juiste gedrag ook daadwerkelijk effectief is.

​​

Een groter gevoel van zelfeffectiviteit en responseffectiviteit vergroot namelijk de kans dat iemand het gewenste gedrag daadwerkelijk vertoont. 

Onderzoek & Producten

Boekenkast met studieboeken

Literatuuronderzoek

Mogelijke oorzaken en verklaringen op basis van wetenschappelijke literatuur.

Buitenonderwijs

Field research

Interviews, vragenlijsten

Online onderwijs

Geheel zelfontworpen les met:

  • Computerspel

  • Filmpjes

Digitale weergave aandelenbeurs

Effecten analyse

O.b.v. verkregen gegevens uit de online les

Advisory report.png

Adviesrapport 

Met belangrijkste bevindingen en praktische aanbevelingen

bottom of page