top of page

Be Active - Be Well

Samen met welzijns- en jeugdwerkorganisaties uit Nederland, Duitsland, Griekenland en Kroatië is @Change van start gegaan met het ‘Be Active, Be Well’ project. Dit project is gericht op het bevorderen van beweeggedrag onder Europese jongeren. Het doel is om een speelse interventie te creëren die professionals—zoals jeugdwerkers en psychologen—en jongeren helpt om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een actieve leefstijl. Alle projectresultaten zullen na afronding van het project gratis beschikbaar zijn via een digitaal platform.

 

Uit het eerste onderzoek onder Europese jongeren is gebleken dat ze wel actief willen leven, maar er lijkt vaak iets te ontbreken in de ‘puzzel’ om het ook daadwerkelijk te doen. De ontbrekende schakel is voor iedereen weer anders. De een heeft moeite met het opbouwen van een routine, de ander is zoekende in een passende activiteit of gezelschap en de ander heeft behoefte aan meer kennis over het nut van actief leven. Zeker voor kwetsbare groepen met minder mogelijkheden en financiële middelen is het belangrijk om ze hierin te ondersteunen. Een extra kwetsbare groep, waarvoor fysieke activiteit extra nuttig is, is de groep jongeren met mentale problemen. Dit is dan ook een belangrijke doelgroep binnen dit project. Regelmatige fysieke activiteit kan namelijk depressieve gevoelens en angstklachten sterk verminderen.

 

Hoe beweeggedrag bevorderen?

Via interviews met zowel jongeren als jeugdwerkers in alle betrokken landen heeft het partnerschap van Be Active, Be Well onderzocht welke motivators en knelpunten jongeren ervaren wanneer het aankomt op actief leven. Dit maakt het mogelijk om beter te identificeren op welk vlak een beweeginterventie voor jongeren zoveel mogelijk waarde kan toevoegen.

Tijdens het onderzoek en interviews viel mij, Anne Verlaek en werkpakketleider van de onderzoeksfase, op dat jongeren de kracht van bewegen vooral zien in het samen zijn en doen met anderen, maar ze hebben ook veel behoefte aan autonomie, zoals zelf kunnen bepalen welke activiteiten ze op de lange termijn gaan doen. Aan de kant van de jongerenwerkers zagen we dat zij de noodzaak zien om het beweeggedrag van jongeren te stimuleren, maar op dit moment geen middelen en know-how hebben hoe ze dat het beste kunnen doen tijdens hun contactmomenten met jongeren.’

 

Bas Altenburg, vanuit 8D Games betrokken bij het project, vult aan: “Het is daarnaast belangrijk dat jongeren begrijpen hoe motivatie werkt. Pas als je de redenen van ‘afhaakgedrag’ kunt pinpointen en erop kunt reflecteren, kun je gericht aan de slag met valkuilen in je eigen motivatie. Iemand die sporten leuk en nuttig vindt, maar het lastig vindt om routine op te bouwen én zich daarvan bewust is, kunnen we praktische handvatten en tips geven om iets aan die specifieke valkuil te doen. Gezonder (beweeg)gedrag begint in die zin bij een hoger zelfsturingsvermogen. Dat is een belangrijke conclusie die we meenemen in ons ontwerp voor de interventie.”

Als projectinitiator ben ik trots dat we de komende tijd aan dit interessante project mogen werken. Wil je meer weten over dit project, het volledige onderzoeksrapport inzien of later in het proces aansluiten bij een test? Altijd leuk! Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Be Active, Be Well is een samenwerking tussen Sirius (Kroatië), @Change (Nederland), 8D Games (Nederland), Smile of The Child (Griekenland) en YEPP Europe (Duitsland). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Bevorderen beweeggedrag onder Europese jeugd
Ontwerp zonder titel (5).png

Project Number: KA220-YOU-000165028

This project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Partners:

sirius logo2 png.png
2. Logo_8DGames_Stroked_6000(1).png
HAMOGELO_logo_English.png
YEPP.png
bottom of page